GAZİ SANSOY-POP BEDENLER

‘’POP BEDENLER’’

Gazi Sansoy ‘’Pop Bedenler’’ sergisi, sanatçının farklı deneysel yöntemlerle araştırıp geliştirdiği, ilginç tekniklerle ürettiği çeşitli dönem Yüzsüzler serisi eserlerinden oluşmaktadır. Sanat tarihinden imgelerle sanal dünyanın imgelerini birleştirerek yeniden yorumladığı işlerinde, bunları belli bir üslup ve bütünlük içerisinde ortaya koymaktadır. Ayrıca sanatçının özel koleksiyonundan sunuma dahil edilmiş olan ‘’Güdü serisi işleri de sanatçının çeşitli fetişleri ilk defa belli bir resimsel estetik ve kurgu gözeterek ürettiği çalışmalarına güzel birer örnek oluşturmaktadır.
Minyatürler serisi üzerinde çalışırken, figürlerin ardında kalan renk lekelerinden esinlenerek ortaya çıkmaya başlayan Yüzsüzler serisinde sanatçı, Rönesans sonrası Batı Avrupa resim geleneğini hicivsel ve ironik bir biçimde yorumlayarak müdahalelerde bulunur. Sansoy, yüzlerce yıllık imgeler ile günümüzden imgeleri, aykırılıklarını da vurgulayarak muazzam bir ahenk içinde birbirleri ile harmanlar.